Umuzykalnianie

Jednym z elementów metody Spiker, jest szeroko rozumiane umuzykalnienie zajęć, które zakłada zastosowanie drylu językowego, rymowanek, rytmu i nie ogranicza się wyłącznie do puszczania piosenek.