TPR i techniki relaksacyjne

Technika TPR (Total Physical Response) to nauczanie języka obcego dzieci po przez ruch i reagowanie całym ciałem. Dziecko jest zachęcone do wykonywania czynności zgodnych z usłyszanym i pokazanym przez nauczyciela. TPR to metoda bazująca na naturalnym sposobie nauki mówienia w jaki dzieci przyswaja język ojczysty, czyli poprzez naśladownictwo. Aktywność ruchowa na naszych zajęciach zmieniana jest co 10 minut. Bardzo pomocne są we wdrażaniu nowego słownictwa techniki relaksacyjne, które dzieci uwielbiają!