Portfolio językowe

Każde dziecko w naszej szkole otrzymuje Portfolio językowe SPIKER kids, będziecie podsumowywać aktualnych umiejętności językowych i kulturowych, a także jest dokumentem samooceny dziecka na danym etapie edukacyjnym.