Multikulturowość

Jednym z celów edukacji językowej dzieci w naszej szkole jest kształtowanie zainteresowań kulturowych z wykorzystaniem różnych pomocy naukowych i nowoczesnych technologi informacyjnych. Pragniemy, aby dzieci były otwarte wobec odmiennych kultur i wykazywały się empatią. Chcemy u dzieci kształtować nawyki czytelnicze i odpowiedzialności za proces uczenia się.